Новини Tutor Service

ВИШі почали переходити на «дистанційку»

На сайтах українських вишів з'явилося повідомлення про те, що з 23 вересня навчальні заняття для одержувачів вищої освіти будуть проходити із застосуванням дистанційних технологій. Відомо, що в такому форматі уже працюють Київський університет ім. Т. Шевченка, Київський економічний університет, Київський лінгвістичний університет. Також перейшли на дистанційну форму навчання Львівський університет ім. І. Франка, Чернівецький університет, Прикарпатський, Тернопільський технічний ВНЗ та інші.

Відповідно до наказів ректорів всі заняття за денною та заочною формами навчання повинні в подальшому проводитися відповідно до затверджених розкладів з використанням технологій дистанційного навчання. Також адміністрації вузів ще раз нагадали директорам інститутів, деканам факультетів і керівникам підрозділів про необхідність посилення роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.