Новини Tutor Service

МОН розвиватиме цифрову компетентність вчителів

Міністерством освіти затверджено типову програму підвищення кваліфікації педагогів щодо розвитку цифрової компетентності. Метою документа є підвищення цифрової компетентності вчителів шкіл, підготовка їх до подальшої роботи з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти, зокрема, її цифровізації.

Основними завданнями програми є поглиблення знань вчителів з безпеки у цифровому освітньому середовищі школи, удосконалення розуміння особливостей організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання, а також розвиток здатності вчителів критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел. Зміст програми підвищення розвитку цифрової компетентності складається з 5 модулів, кожен із яких містить кілька тем. Загальна кількість годин, передбачених на теоретичну, практичну та самостійну роботу становить 150 годин.