Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Визначте, як називається злиття гамет:
Визначте, як називають нащадків однієї клітини:
Геном називають:
Сукупність усіх ознак і властивостей організму:
Частота кросинговеру залежить від:
Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
Укажіть групи рослин, яким притаманне подвійне запліднення:
Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формується нервова трубка:
Вкажіть мінливість, яку відносять до спадкової:
Глибокі зміни структури організму, завдяки яким личинка перетворюється на дорослу особину:
Як називається ріст особини протягом усього життя:
Чинник, інтенсивність якого виходить за межі витривалості, називається:
Пристосування організмів до умов існування:
Хто з названих організмів є консументом в лісовій екосистемі:
Сезонні зміни рослинності в біогеоценозі є прикладом: