Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Мутації, що призводять до зміни окремих генів:
Один з можливих структурних станів генів:
Під час полігібридного схрещування аналізують стільки ознак:
Розщеплення 13:3 характерне для взаємодії генів за типом:
У самців голубів статеві хромосоми:
Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів першого виду:
Хромосомну теорію спадковості сформулював:
Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу, – це теорія:
Явище випадкової зміни частот алелей в популяції:
Ознака зберігається незмінною внаслідок добору:
Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору:
Одним з творців синтетичної теорії еволюції є:
Прикладом ідіоадаптації можна вважати:
Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів:
Органічні речовини з неорганічних утворюють: