Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
У природі існують жири:
Якісна реакція на хлорид-іон:
Вкажіть продукт гідрування триолеїну:
Якісна реакція на крохмаль:
Якісна реакція на глюкозу, це...
Нуклеїнові кислоти – це:
Вторинна структура білків підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:
Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:
Укажіть органічну сполуку, що має одну функціональну групу -ОН:
Атоми в молекулах розміщені не безладно, а в певній послідовності відповідно до їх: