Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Укажіть правильне твердження:
Сульфатна кислота належить до кислот:
У якому ряді речовин записані формули тільки солей нітратної кислоти?
Вкажіть алотропні модифікації Карбону:
Водний розчин речовини X розділили на дві пробірки. У першу додали водний розчин барій нітрату, а в другу – водний розчин натрій гідроксиду. Унаслідок цього в обох пробірках спостерігали утворення осаду. Речовина X – це
Газуваті азот та карбон (IV) оксид можна розрізнити за допомогою
Яка із солей у водному розчині гідролізує як за катіоном, так і за аніоном?
Назви структурних ізомерів наведено в рядку
До полісахаридів належить як
Укажіть один зі способів добування аніліну.