Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Оксидами називають:
Позначте речовину, з якою не взаємодіє хлоридна кислота:
Речовини, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку називають:
Солі - це складні речовини, які складаються з ...
Укажіть речовини, з якими взаємодіє купрум сульфат:
Укажіть тип зв’язку, що утворений атомами з однаковою електронегативністю:
Укажіть тип кристалічної ґратки кухонної солі:
Стала Авогадро позначається:
Вкажіть формулу для обчислення молярної маси:
Обчисліть та вкажіть масу 0,5 моль кисню: