Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Заповніть прогалини. This is my mother. ___ is very kind.
Як сказати, що “кіт знаходиться у коробці”?
Оберіть і позначте граматично правильне речення
Оберіть пропущене слово: She … a nice girl.
Оберіть пропущене слово: He … computer games.
Оберіть правильний переклад слів: skip, pen, sing, fox
Заповніть прогалини: I’ll see you ___ five o’clock.
Заповніть прогалини: I’ve got to go to London ___ Friday.
Заповніть прогалини: We usually go camping ___ July or August.
Заповніть прогалини: The house was built ___ 1835.
Заповніть прогалини: ___ the beginning of every lesson, the teacher told the children a little story.
Оберіть рядок, де всі слова вжиті в множині.