Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
___ you play football yesterday?
Як перекладається слово pet?
Як перекладається слово under?
Яке слово зайве? Monday, Wednesday, table, Friday
Bill doesn’t have ___ friends.
We had ___ of furniture.
He ___ at school.
There __ a lot of children in the park.
Her teeth ___ white.
____ like to go to the park?
I ___ play chess.