Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Засновником вчення про біосферу вважають:
Поверхневе пухке й родюче мінерально-органічне утворення, що сформувалося внаслідок дії грунтотвірних чинників, називають:
Основними характеристиками географічного простору є… (оберіть декілька варіантів)
Цілісна система, компоненти якої поєднані всесвітніми фінансовою, інформаційною та гігантською виробничо-збутовою мережами, що може діяти в реальному або обраному часі в планетарному масштабі, називають:
Які розрізняють форми міжнародного поділу праці? (оберіть декілька варіантів)
До якого сектору економіки належить сільське господарство?
В якій країні зосереджені найбільші родовища вугілля?
Яка країна є світовим лідером з виробництва міді?
Вкажіть 3 країни, які виробляють найбільше автомобілів?
В якій частині світу виробляють 70% усіх тканин?
Як називається суспільно-географічна наука про просторову організацію держави і міждержавних об′єднань, розміщення та взаємовідношення політичних сил, територіальні форми політичних процесів і явищ?
Що НЕ належить до державної території України?
Як називається зменшення кількості населення внаслідок від′ємного природного приросту?
Як називається вищий ступінь суспільного поділу праці між країнами, який спирається на стійку, економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва?
На світовому ринку Україна відома, як країна, що видобуває: