Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Яка площа України?
Як називається час на одному меридіані в даний момент?
Як називають кут між напрямком на Північний географічний полюс та напрямком на даний предмет?
На які групи поділяються карти за змістом?
Що зображено на політичній карті світу?
Виберіть ознаки державного ладу України
Місцевий час є однаковим в межах…
Яка з наведених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до нерудної хімічної сировини
Який постійний вітер впливає на формування клімату України?
Як називається межа між повітряними масами з різними властивостями?
Виберіть правильне твердження про клімат України
Яка з природних зон України поділяється на три підзони?
Оберіть правильне твердження про населення України
Як називають скупчення населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки та відбуваються маятникові міграції?