Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Що із зазначеного належить до об’єктів вивчення суспільної географії?
Назвіть країни, що досягли постіндустріальної стадії розвитку
Назвіть показники, які використовують для обчислення індексу людського розвитку в країні
Оберіть частину світу, в якій частка орних земель і багаторічних насаджень у структурі земельного фонду є найбільшою
Укажіть сільськогосподарську культуру, за виробництвом й експортом якої Україна належить до світових лідерів
Назвіть області України, в яких є значні запаси залізних і марганцевих руд
Назвіть країни з провідною роллю ГЕС у виробництві електроенергії
Оберіть вид транспорту, якому належить першість у структурі світового пасажирообігу
Які країни є світовими лідерами за експортом товарів?
Що є формою просторової організації наукових досліджень та освіти?
Укажіть міжнародну організацію, діяльність якої спрямована переважно на розв’язування проблеми миру і відвернення нової світової війни
Які країни володіють ядерною зброєю?
Назвіть екологічну проблему, пов’язану із забрудненням атмосферного повітря
Який із перелічених об’єктів в Україні належить до Світової спадщини ЮНЕСКО?
Укажіть, яка відповідність між мінеральною сировиною та країною, що спеціалізується на її видобутку, є правильною