Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?
Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку: «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?
Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-х років) визначалася: 1) першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики. 2) спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу. 3) пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості. 4) опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу. 5) відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили. 6) використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».
Операція Вісла – це
Як позначився на внутрішньому житті в СРСР та УРСР початок «холодної війни»?
Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років) полягала в
Вкажіть хронологічні рамки Великої блокади
Оберіть нові галузі промисловості, що виникли в результаті радянізації західноукраїнських земель
У якому році відбулася подія, відображена в уривку з історичного джерела: «У теперішній ситуації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Радянського Союзу всі українські землі з’єдналися разом... собор постановляє скасувати постанови Берестейського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви...» ?
Які терміни і поняття слід використовувати для характеристики радянізації західних областей України?
З якою метою радянське керівництво ініціювало Велику блокаду