Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Назвіть роки правління князя Ігоря
Урок - це
Княгиня Ольга намагалася забезпечувати інтереси своєї держави яким гляхом?
Коли відбувся перший похід русичів на Константинополь за князя Аскольда?
Позначте назву адміністративно-господарських осередків, де представники князівської влади регулярно збирали установлену ними данину, чинили суд
Укажіть назви племінних об'єднань давніх словян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків: 1) алани; 2) венеди; 3) роксолани; 4) анти; 5) склавини; 6) авари.
Яку з указаних пам'яток давньоруської літератури було створено раніше за інші?
Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка?
Як називалася держава, яку заснували Болгари?
У якому році болгари утворили власну державу?
У яких століттях було велике розселення слов’ян?