Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак були засновниками:
Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. …при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. …правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
Прочитайте уривок і вкажіть рік, коли відбулася описана подія, а також назву твору. «Батьком» нової української літератури вважається Іван Котляревський, який сміливо ввів у літературу народну мову й створив на її основі неперевершені на той час за художніми якостями твори. Першим з них стала поема ... Рік її часткового надрукування став роком народження нової української літератури».
На скільки губерній поділялася територія Наддніпрянської України на початку XX cт.?
За етнічним складом більність населення на західноукраїнських землях становили:
Губернії, які увійшли до складу Галицько-Буковинського генерал-губернаторства:
Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.? 1) Австрійська імперія 2) Королівство Пруссі 3) Російська імперія 4) Річ Посполита 5) Австро-Угорська імперія 6) Османська імперія
Оберіть прізвища відомих меценатів?
Яке місто в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?
Яка декабристська організація в своїх програмових документах планувала створити на території України дві автономії: Українську (столиця Харків) та Чорноморську (столиця Київ)?
Який завод збудовано фірмою «Брати Яхненки й Симиренко» в 1843 р. в селі Ташлику на Черкащині – один із перших у Російській імперії?
У результаті якої війни до Росії відійшли українські землі Бессарабії, частина Північної Буковини, фортеці Ізмаїл, Кілія, Аккерман?