Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Розвяжіть рівняння: (х+5)⁴ = 10000
Яка область значення показового рівняння?
Графік функції у = f (x +1) можна отримати із графіка функції у = f (х) переміщенням:
Найпростішими тригонометричними рівняннями називають рівняння виду:
При розподілі обох частин нерівності на негативне число, знак нерівності:
Якщо функція зростаюча (а> 1), то знак нерівності:
Скільки площин у просторі можна провести через дві точки?
Чотири точки не лежать в одній площині. Чи можуть будь-які три точки з них лежати на одній прямій?
Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то лінії їх перетину з цією площиною…
Геометричним місцем точок основ похилих довжиною a, проведених з даної точки А, що не лежить у площині, до цієї площини, є…
Кутом між похилою і площиною називають кут між…
Дві прямі, які відповідно паралельні двом мимобіжним прямим…