Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Розвяжіть рівняння х²-10=5х+14
Точка В належить відрізку АС. Визначте відстань між серединами відрізків АВ і ВС, якщо АВ=10 см, ВС=5,2 см.
Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 грн?
У прямокутній системі координат у просторі задано сферу з центром у точці М. Відрізок АВ – діаметр цієї сфери. Визначте координати точки М, якщо А(2; -1; 0), В(8;3;2).
Первісною для функції f(x)=3cos3x при x ∈ R є функція:
Якщо a<1, то |а-1| + |- 7|=
У скільки разів збільшиться обєм кулі, якщо її радіус збільшити у 2 рази?
Довжина сторони ромба дорівнює 12 см. Визначте довжину більшої діагоналі цього ромба, якщо його тупий кут дорівнює 120°.
Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см. Знайдіть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює 8 см.
Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12 см, а периметр її бічної грані – 20 см. Визначте площу бічної поверхні призми.
Укажіть формулу для обчислення висоти Н циліндра, площа основи якого дорівнює S, а об’єм – V.
Які з наведених тверджень є правильними?
Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а периметр її бічної грані – 22 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми.
У магазині в продажу є 6 видів тарілок, 8 видів блюдець та 12 видів чашок. Олена збирається купити бабусі в подарунок у цьому магазині або чашку та блюдце, або лише тарілку. Скільки всього є способів в Олени купити бабусі такий подарунок?