Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 24 і 36
Знайдіть найменше спільне кратне 24 і 36
Скоротіть дріб 480/640:
Знайдіть невідомий член пропорції 5/12 = х/48
Обчисліть: –4 – (–7,2 + 5,3)
Знайдіть середнє арифметичне чисел -5,8 і 2,4
Скільки відсотків від числа 60 становить число 18?
Розв’яжіть рівняння 5х-5=2х+13
До суми чисел 3,6 і -4,1 додали добуток чисел 14,2 і -2,5. Який результат отримали?
Розв’яжіть рівняння 6(2,5-1,5х)-16,5-1,5(3+2х)