Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Яка з наведених нижче функцій є прямою пропорційністю?
Розв’яжіть рівняння 2х-3=3х-4
Спільним множником одночленів 4х²у і 6ху² є одночлен:
Як виглядатиме дане рівняння у вигляді твердження: добуток чисел x і y вдвічі менший від їхньої різниці?
Нехай ціна цукерок становить x грн, а ціна печива – y грн. Запишіть у вигляді рівняння твердження: вартість 3 кг печива і 2 кг цукерок дорівнює 60 грн.
Укажіть рівняння, розв’язком якого є пара (1;-1)
Знайдіть кут, якщо його бісектриса утворює з його стороною кут, який довірнює 60°
Укажіть, яку геометричну побудову можна виконати за допомогою циркуля.
Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 80° і 40°
Відомо, що ΔBAC=ΔFDM. Яка з наведених рівностей істинна?
У трикутнику АВС АВ=АС. Який із кутів трикутника може мати градусну міру 100°?
У трикутнику АВС відрізок ВD є медіаною. Яка з наведених рівностей випливає з цієї умови?