Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Знайдіть значення арифметичного квадратного кореня √81
Розвяжіть рівняння х²=49
Розкладіть на множники -х²-х+6
Спростіть вираз √х², х<0
Скільки різних коренів має квадратний тричлен 6х²+9х+10?
Знайдіть сторону ромба, периметр якого дорівнює 36 см
Знайдіть середню лінію трапеції з основами 6 см і 12 см
Знайдіть основу трапеції, якщо середня лінія трапеції та одна з її основ дорівнюють відповідно 11 см і 14 см
Обчисліть середню лінію трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 15 см
Знайдіть площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 4 см і 7 см