Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Обчисліть значення виразу 0,5х+10у, якщо х=3, у=0,2
Яка з указаних рівностей не є тотожністю?
Після підвищення ціни на 10% стіл став коштувати 1760 грн. Знайдіть початкову ціну стола.
Знайдіть координати точки перетину графіка функції у=2х-6 з віссю абсцис.
Яка нерівність виконується при всіх дійсних значеннях х?
Укажіть многочлен, який тотожно дорівнює виразу –(х+5)(х-1)
Оберіть правильне твердження.
Чому дорівнює радіус вписаного кола трикутника, площа якого становить 48 см², а периметр дорівнює 24 см?
Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 3 см і √7 см.
Діагональ прямокутника дорівнює 15 см, а одна із сторін – 9 см. Знайдіть невідому сторону прямокутника.
У скільки разів площа круга, описаного навколо квадрата, быльша за площу круга, вписаного в цей квадрат?
Які координати має образ точки B (7;-10) при симетрії відносно початку координат?