Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Кутова швидкість обертання тіла 20 рад/с. Яку лінійну швидкість мають точки віддалені від осі обернення на 10 см?
На тіло діють дві сили 4 Н та 3Н. Визначте рівнодійну цих сил, якщо кут між ними дорівнює 90°.
По мосту з радіусом кривизни 100 м рухається автомобіль масою 2 т зі швидкістю 20 м/с. Знайдіть вагу автомобіля на середині мосту, якщо міст увігнутий.
Птах масою 1,2 кг летить на висоті 20 м зі швидкістю 7,08 м/с. Знайдіть кінетичну енергію птаха.
Під дією якої сили зупиняється автомобіль після вимикання двигуна?
Візок, який рухався зі швидкістю 6 м/с, зіштовхнувся з таким самим нерухомим візком. З якою за модулем швидкістю рухатиметься перший візок після зіткнення, якщо удар був непружний?
З ракети, швидкість якої відносно Землі 0,9 с, випускають снаряди зі швидкістю 0,5 с. Знайдіть швидкість снарядів відносно Землі, якщо снаряди випускають проти напряму руху ракети.
Як змінюється маса частинки, яка рухається зі швидкістю 0,8 с?
Яку довжину мав математичний маятник, якщо період його коливань змінився вдвічі після того, як маятник подовжили на 12 см?
Тягарець здійснює коливання на пружині. Масу тягарця збільшують. Період коливань зростає вдвічі. Якою була початкова маса тягарця, якщо зміна маси дорівнювала 300 г?
У скляній капілярній трубочці вода піднялася на 20 мм. Як підніметься в тій самій трубочці гас?
За один цикл двигун виконує корисну роботу 300 Дж. ККД двигуна 30%. Яку кількість теплоти робоче тіло отримало від нагрівача?