Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Визначте потужність електричної лампи, опір якої 500 Ом, якщо струм в електричному колі 0,448 А.
У якому з процесів явище дифузії відіграє помітну роль?
Щоб механічна енергія замкненої системи тіл не зберігалася, має діяти сила
Невдовзі після старту кінетична енергія ракети дорівнювала E. Через деякий час польоту її швидкість збільшилася в 3 рази, а маса зменшилася в 3 рази. Визначте, якою стала кінетична енергія ракети.
Утворення лінійчастого спектра застосовують
Який вигляд має траєкторія руху електрона, що влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній?
Як зміниться індукція магнітного поля котушки, яку перемістили з повітря в кисень?
Визначте, у який спосіб у бульбашковій камері отримують перегріту рідину.
Приклад виявлення хімічної дії світла.