Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
У якому стані вода утворює туман?
Сила , яка виникає внаслідок деформації тіла називається:
До якого світу можна віднести молекулу води?
Як називають кут між перпендикуляром, побудованим у точці падіння, і відбитим променем?
Знайдіть кут між падаючим та відбитим променями, якщо кут падіння дорівнює 30°
У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть висоту стовпа, якщо довжина лінійки 1,5 м.
Які кольори називають основними спектральними?
Лінза дає збільшене в два рази зображення. На якій відстані від оптичного центра буде розташований фокус лінзи, якщо відстань до зображення предмета 30 см?
Знайдіть оптичну силу лінзи, якщо фокусна відстань дорівнює 2 м.
Яку ваду має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких -2,0 дптр?
Як зміниться освітленість, якщо кут падіння світла збільшиться?
Знайдіть відстань від оптичного центра збиральної лінзи до предмета, якщо зображення предмета розташоване на відстані 30 см від лінзи, а фокусна відстань дорівнює 10 см.