Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
На столі лежить зошит. До чого прикладена сила тяжіння?
Величина якої сили дорівнює нулю, якщо тіло знаходиться в стані невагомості?
Чому дорівнює висота будівлі, якщо на першому поверсі атмосферний тиск дорівнює 760 мм рт. ст. , а на останньому – 758 мм рт. ст.?
Визначте час, за який мотор потужністю 10 кВт здійснив роботу 15 кДж.
Знайдіть кінетичну енергію тіла масою 4 кг, яке рухається зі швидкістю 5 м/с.
Які зміни енергії відбуваються на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?
Довжини плечей важеля дорівнюють 1 м і 3 м. Вантаж якої маси можна підняти, якщо на коротше плече діяти силою 60 Н?
У якій тепловій машині пара під тиском обертає вал?
Коефіцієнт корисної дії теплової машини 40%. Знайдіть кількість теплоти, що виділяє нагрівач, якщо корисна робота дорівнює 20 кДж.
Скільки теплової енергії потрібно для випаровування 100 г спирту, взятого при температурі кипіння?
Скільки потрібно спалити кам’яного вугілля, щоб розплавити 10 кг заліза, взятого при температурі плавлення?
Для нагрівання тіла від 0 до 100 °С витратили 10 кДж енергії. З якого матеріалу виготовлене тіло, якщо воно має масу 0,4 кг?