Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Кількість яких частинок визначає приналежність атома до даного хімічного елемента?
Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо значення одного з них збільшується вдвічі?
У скільки разів збільшиться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо збільшити величину кожного заряду вдвічі?
Визначте напругу, якщо для перенесення заряду 10 Кл здійснена робота 20 Дж.
Як зміниться опір провідника, якщо його довжина збільшилась вдвічі?
Від провідника відрізали одну третину довжини. Чому дорівнює відношення опору довшої частини до коротшої?
Провідник розрізали навпіл та отримані частини з’єднали паралельно. Як зміниться при цьому значення сили струму?
Як зміниться кількість теплоти, що виділяється в провіднику, якщо зменшити силу струму вдвічі при незмінному опорі?
Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при підвищенні температури?
Енергія випромінювання, поглинена тілом, - 100 Дж. Чому дорівнює доза поглиненого випромінювання для тіла масою 50 кг?