Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка
НЕМАЄ лексичної помилки в рядку
Спільнокореневим до слова ОЧІ є
Перший склад наголошений у слові
НЕПРАВИЛЬНО вжито прийменник у словосполученні
Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:
Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:
Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.
Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід вписати літеру И:
За алфавітним порядком записано всі слова рядка
Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
Літеру З треба писати на місці крапок у всіх словах рядка