Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Позначте рядок, у якому правильно розставлені розділові знаки при прямій мові:
Позначте рядок, у якому всі слова синонімічні:
Позначте, якими лексичними одиницями є слова заїзд — з’їзд
Позначте рядок, у якому фразеологізм має значення бігати без передишки:
Позначте рядок, у якому всі слова написані правильно:
Позначте рядок, у якому припущено орфографічної помилки:
Позначте рядок у якому припущено помилки у вживанні словосполучень:
Позначте рядок, у якому припущено помилки в написанні прислівників:
Укажіть рядок, у якому не всі сполучення слів є словосполученнями:
Позначте рядок, у яких подано прості речення.
Позначте речення, у якому правильно вжиті розділові знаки при відокремлених членах речення.
Позначте рядок, у якому правильно вжито форми кличного відмінка.
На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ