Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Скільки букв в українському алфавіті?
Скільки букв позначають голосні звуки?
Яка буква не має звука?
Букви А, О, У, Е, І, И позначають приголосні звуки?
Яка буква завжди позначає два звуки?
В якому слові буква Я позначає один звук?
В якому слові дві букви позначають один приголосний звук?
В якому слові три склади?
В якому слові наголошений другий склад?
Познач межі речення. Скільки слів у реченні? Хтошвидкочитає,тойбагатозробитивстигає.