Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Група речень, об’єднаних між собою темою, основною думкою та граматично називається
Позначте помилкове твердження:
Вставте звертання у запропоноване речення: «…, спечи мені колобка».
Слово ЗОЛОТИЙ ужито в переносному значенні у рядку
Синонімами є слова у рядку
Спільнокореневими є всі слова рядка
В усіх словах приголосні лише тверді у рядку
В алфавітному порядку записані всі слова рядка
Правильно записано фонетичною транскрипцією слово у рядку
Спрощення приголосних на письмі відбувається у виділеному слові рядка
Правил чергування у – в дотримано у рядку
Знак м’якшення на місці пропусків треба писати у всіх словах рядка
Апостроф на місці обох пропусків треба писати у всіх словах рядка