Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Мікротема – це...
Скільки існує типів мовлення?
Які стильові ознаки притаманні розмовному стилю?
До активної лексики належать усі слова в рядку:
Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних:
У котрому рядку всі слова утворені безсуфіксальним способом?
У котрому рядку всі слова не мають закінчень?
У котрому рядку всі іменники мають лише форму однини?
У котрому рядку всі іменники однієї відміни?
У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників?
До якої частини мови належить виділене в реченні слово? Як МЕНІ здається, ніякі докори сумління не турбували птаха.
Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку: