Тест допоможе виявити всі прогалини, а на пробному занятті репетитор розбере помилки
Заповніть форму, щоб дізнатися результат тестування
Правильно утворено словосполучення
У переносному значенні вжито прикметник у словосполученні
Спонукальним є речення
Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку
Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
Разом пишуться всі слова в рядку
Після речення Ми дивимось на яблука… треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати
Однорідними членами ускладнено речення
Прочитайте речення Зустріч з … відбудеться через…у Будинку культури міста… Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
Лексичну помилку допущено в рядку
На третій склад надає наголос у слові